مقاله

معرفی کتاب «پنج درس درباره‌ی تئور‌‌ی‌ روان‌کاوی ژاک لاکان»

درباره نویسنده:

دکتر خوان‌ـ‌داوید نازیو یکی از بزرگترین روانکاوان لاکانی است. سایت لاکانیسم پیشتر مقاله‌ای درباره معرفی دکتر خوان‌ـ‌داوید نازیو منتشر کرده است، علاقه‌مندان می‌توانند…