گروه مطالعاتی لاکانیسم ـ نشر روشنگاه

تأثرات لاکانی ـ کارکرد تأثر در آثار لاکان

2,000,000 ریال
عنوان: تأثرات لاکانی ـ کارکرد تأثر در روانکاوی لاکانی نویسنده: کُلِت سُلِغ مترجم: دریا حقویردیان _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 226 نشر روشنگاه

چرا روانکاوی؟

1,700,000 ریال
عنوان: چرا روانکاوی؟ نویسنده: الیزابت رودینسکو مترجم: زهرا بخشی _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 170 نشر روشنگاه

فهم روانکاوی

2,200,000 ریال
عنوان: فهم روانکاوی نویسنده: متیو شارپ ـ جوان فالکنر مترجم: رضا پیشکار _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 304 نشر روشنگاه

حکمرانی گفتار ـ درباره روانکاوی لاکانی کاربردی

1,850,000 ریال
عنوان: حکمرانی گفتار ـ درباره روانکاوی لاکانی کاربردی نویسنده: درابز جی ام دالستر مترجم: امیررضا مسائلی _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 198 نشر روشنگاه

هیستری از فروید تا لاکان ـ کودک باشکوه روانکاوی

1,300,000 ریال
عنوان: هیستری از فروید تا لاکان ـ کودک باشکوه روانکاوی نویسنده: خوان داوید نازیو مترجم: هادی یوسفی _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 160 نشر روشنگاه

روانکاوی و تکرار

910,000 ریال
عنوان: روانکاوی و تکرار نویسنده: خوان داوید نازیو مترجم: هادی یوسفی _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 96 نشر روشنگاه

درآمدی کوتاه به روانکاوی

1,900,000 ریال
عنوان: درآمدی کوتاه به روانکاوی نویسنده: جین میلتون، کارولین پالمیر، جولیا فابریشس مترجم: یاشار عاشری _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 278 نشر روشنگاه

لاکان ـ درباره امر تصویری، امر نمادین، امر واقعی

1,050,000 ریال
عنوان: لاکان ـ درباره امر تصویری، امر نمادین، امر واقعی نویسنده: آلن وانیه مترجم: رضا پیشکار _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 114 نشر روشنگاه

پنج گزارش بالینی از روانکاوی لاکانی

1,100,000 ریال
عنوان: پنج گزارش بالینی از روانکاوی لاکانی نویسنده: یئل بالدوین مترجم: فرشید پرویز _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 268 نشر روشنگاه

تدریس داستان کوتاه

1,250,000 ریال
عنوان: تدریس داستان کوتاه نویسنده: آیلسا کاکس مترجم: دریا حقویردیان _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 320 نشر روشنگاه

مقدمه‌ای بالینی در روانکاوی لاکانی – تئوری و تکنیک

1,100,000 ریال
عنوان: مقدمه‌ای بالینی در روانکاوی لاکانی - تئوری و تکنیک نویسنده: بروس فینک مترجم: کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 445

ژاک لاکان ـ گذشته و حال

330,000 ریال
عنوان: ژاک لاکان ـ گذشته و حال نویسنده: الیزابت رودینسکو ـ آلن بدیو مترجم: امیررضا حسینی قطع: رقعی تعداد صفحات: 82

مطلق شکننده

550,000 ریال
عنوان: مطلق شکننده نویسنده: اسلاوی ژیژک مترجم: کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 190 نشر روشنگاه

ژاک لاکان ـ درآمدی فمینیستی

800,000 ریال
عنوان: ژاک لاکان _ درآمدی فمینیستی نویسنده: الیزابت گروس مترجم: کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 304 نشر روشنگاه

لاکان ـ علی‌رغم همه چیز

450,000 ریال
عنوان: لاکان ـ علی‌رغم همه چیز نویسنده: الیزابت رودینسکو مترجم: محمد یعقوبی _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 134 نشر روشنگاه

ژاک لاکان

900,000 ریال
عنوان: ژاک لاکان نویسنده: جاناتان اسکات لی مترجم: امیررضا حسینی _ کیوان آذری قطع: رقعی تعداد صفحات: 238 نشر روشنگاه